Σενάρια για επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης

14.13

Η ανεξέλεγκτη πορεία στην τιμή του πετρελαίου κίνησης οδηγεί σε μονόδρομο την κυβέρνηση, όσον αφορά στην επαναφορά την επιδότηση στην αντλία. Το βασικό σενάριο προβλέπει μια νέα οριζόντια επιδότηση σε τέτοιο ύψος, ώστε το πετρέλαιο κίνησης να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο και σε κάθε περίπτωση κάτω από την τιμή της αμόλυβδης. Ωστόσο σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ανέφερε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει σύντομα.