Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε συνέδριο για τις «Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές»

07.41

Σε συνέδριο για τον Πολιτιστικό Τουρισμό συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης στις Βρυξέλλες, εκπροσωπώντας το Δίκτυο ERRIN (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών για την Έρευνα και την Καινοτομία), όπου είναι μέλος. Το συνέδριο με θέμα «Προωθώντας τον Πολιτιστικό Τουρισμό στην Ευρώπη – Οι Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές ως οδηγός για μια έξυπνη περιφερειακή ανάπτυξη» (Promoting Cultural tourism in Europe-European Cultural Routes as a Driver for a Smart Territorial Growth) διοργανώθηκε από την Ιταλική Περιφέρεια  Emilia-Romagna και μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Ιταλός Υπουργός Τουρισμού Andrea Corsini, και η Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας “Ευρωπαϊκή Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτιστική Κληρονομιά” Arne Lietz.

Η Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπήθηκε από τον Δημήτρη Ανδρούτσο (Γραφείο Βρυξελλών) ο οποίος στην τοποθέτηση του έδωσε έμφαση στη «Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης», ως αναπόσπαστο κομμάτι της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Διατυπώθηκε επίσης η ανάπτυξη των πολιτιστικών  διαδρομών και η ανάγκη ομαδοποίησης των δραστηριοτήτων, καθώς ενδυναμώνονται  έτσι η συνεργασία και οι σχέσεις τόσο μεταξύ των περιοχών σε τοπικό επίπεδο, αλλά και μεταξύ Περιφερειών και Κρατών.

Εξάλλου το 2018 έχει ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή “Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, και στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν θέματα όπως η διασύνδεση μεταξύ των σύγχρονων clusters και των περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, με γνώμονα την περαιτέρω ώθηση στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη των οικονομιών των Ευρωπαϊκών Περιφερειών, στοχεύοντας σε τομείς δραστηριότητας που διαθέτουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο Δίκτυο ERRIN (European Regions Research Innovation Network), συντονίζοντας την Θεματική Ομάδα Τουρισμού, Γαλάζιας Ανάπτυξης, Κλιματικής Αλλαγής, Υδάτινων Πόρων κα.

Για επικοινωνία και συνεργασία υποβολής ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προτάσεων και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στην Συντονίστρια του ERRIN στην Περιφέρεια Κρήτης,Δρ Ελένη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (elhatziyanni@crete.gov.gr, 2813 410110) και στον Δημήτρη Ανδρούτσο-Εκπρόσωπο Περιφέρειας Κρήτης στο Γραφείο Βρυξελλών (androutsos.dim@crete.gov.gr. +32 2 4310997)