Συνάντηση με θέμα την ανεξέλεγκτη βόσκηση στον Ορεινό όγκο της Θρυπτής Λασιθίου

15.46

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου συνάντηση με θέμα την ανεξέλεγκτη βόσκηση στον Ορεινό όγκο της Θρυπτής.
Στην συνάντηση συμμετείχαν εκτός από την Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Πελαγία Πετράκη, ο Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Α. Παπαδοπετράκης, εκπρόσωποι της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Διεύθυνσης Δασών, η Επιτροπή Σταβλισμού, εκπρόσωποι της Επιτροπής Συλλόγων και Φορέων για την Θρυπτή και την βόσκηση και εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας και του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λασιθίου.
Συζητήθηκε το θέμα της ανεπιτήρητης βόσκησης ιδιαίτερα για την περιοχή της Θρυπτής της Τ.Κ. Κάτω Χωριού του Δ. Ιεράπετρας. Αναλύθηκαν οι ενέργειες που έχουν γίνει από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και τέθηκαν πιθανές παραλήψεις από τους εκπροσώπους των φορέων.
Αποφασίστηκε αρχικά να γίνει αίτημα προς τη Δ/νση Δασών για τον χαρακτηρισμό των γεωργικών εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Θρυπτής – Καβουσίου.
Επίσης σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αριθμ. 873/55993/15 (ΦΕΚ 942 Β/26-05-2015) : Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, το Σχέδιο Νόμου περί «Βοσκήσιμων Γαιών Ελλάδας και άλλες διατάξεις» και τη διαβούλευση του Περιφερειακού Πλαίσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κρήτης, αποφασίστηκε ότι αφού θα υπάρχουν πλέον τα απαραίτητα εργαλεία, να καθοριστούν οι βοσκότοποι και οι κτηνοτροφικές ζώνες καθώς και άλλες αγροτικές ή μη δραστηριότητες στο Ν. Λασιθίου. Στα παραπάνω νομικά πλαίσια μπορούν να εκπονηθούν και διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.
Συμφωνήθηκε ο Δήμος Ιεράπετρας να απευθυνθεί προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης σχετικά με το αν μπορεί να εκδοθεί ολική ή μερική απόφαση αποβολής κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από προστατευόμενες περιοχές που ορίζονται στο ΓΠΣ.
Σκοπός της συνάντησης ήταν να υπάρξει συνεννόηση και συντονισμός των δράσεων όλων των φορέων προκειμένου να επιτευχθεί τόσο η προστασία των κτηνοτροφικών και των γεωργικών  δραστηριοτήτων  όσο και η βελτίωση και η προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ενστερνίστηκαν αυτόν τον σκοπό και συμφώνησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ταχύτερη επίτευξη του.