Συνάντηση του Δημάρχου Κισάμου με τον υφυπουργό ΕΣΠΑ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

19.26
Με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αρμόδιο για το ΕΣΠΑ κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα – και πιο συγκεκριμένα την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου – ο Δήμαρχος Κισσάμου κ. Θεόδωρος Σταθάκης στο πλαίσιο των επαφών που είχε στην Αθήνα με στελέχη της Κυβέρνησης και θεσμικούς παράγοντες για την προώθηση θεμάτων του Δήμου Κισσάμου.
Στο επίκεντρο της εν λόγω συνάντησης τέθηκε ο αναπτυξιακός σχεδιασμός και οι προτεραιότητες της νέας Δημοτικής Αρχής Κισσάμου σε σχέση με το νέο ΕΣΠΑ ενώ ο κ. Σταθάκης ζήτησε από τον αρμόδιο Υφυπουργό να δοθεί τεχνική βοήθεια στους Δήμους και ιδιαίτερα στους μικρούς που στερούνται εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, για την ωρίμανση μελετών και για την υποβολή προτάσεων τη νέα προγραμματική περίοδο 2015-2019.
Σε σχέση μάλιστα με αυτό το θέμα ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεσμεύθηκε ότι θα δοθεί στο Δήμο Κισσάμου – αλλά και σε όλους τους δήμους της χώρας – τεχνική βοήθεια ύψους 45.000 ευρώ περίπου (μέσω ΜΟΔ, ΕΕΤΑΑ και ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων), ώστε να διευκολυνθεί ο Δήμος στην προσπάθειά του να καταρτίσει μελέτες και να συμμετάσχει με ώριμες προτάσεις στο νέο ΕΣΠΑ.
Ο κ. Σταθάκης έθεσε επίσης στον Υφυπουργό το θέμα του Βιολογικού Καθαρισμού Κισσάμου το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και για το οποίο υπάρχει σοβαρό θέμα με τις εργασίες σύνδεσης του κεντρικού αγωγού με τα φρεάτια παροχετεύσεων (δευτερεύων δίκτυο), καθότι οι δαπάνες αυτών – σύμφωνα με την Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου – δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμαρχος Κισσάμου ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργείου ώστε άμεσα η Αρχή Πληρωμής να εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες ή εναλλακτικά να υπάρξει χρηματοδότηση του Δήμου από το ίδιο το Υπουργείο για να γίνουν οι εν λόγω εργασίες.
Όπως μάλιστα τόνισε ο Δήμαρχος Κισσάμου «δεν μπορεί να καθυστερεί η ολοκλήρωση ενός τόσο σημαντικού για την περιοχή έργου που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους επειδή η Αρχή Πληρωμής του Υπουργείου Ανάπτυξης αρνείται να εγκρίνει την πληρωμή των δαπανών για το δευτερεύον δίκτυο θεωρώντας το δίκτυο αυτό ιδιωτικές συνδέσεις οι δαπάνες για τις οποίες δεν είναι επιλέξιμες στα έργα του ΕΣΠΑ αυτής της κατηγορίας. Το δευτερεύον δίκτυο αφορά τις συνδέσεις του κεντρικού αγωγού με τα φρεάτια παροχετεύσεων τα οποία αποτελούν περιουσία του Δήμου, άρα όχι μόνο δεν πρόκειται για ιδιωτικές συνδέσεις αλλά δεν έχει τη δυνατότητα οποιοσδήποτε ιδιώτης να παρέμβει σε αυτά».
Τέλος, ο κ. Σταθάκης επισήμανε στον κ. Κωνσταντινόπουλο την ανάγκη προώθησης νομοθετικής ρύθμισης για τη μείωση της γραφειοκρατίας, κύρια σ’ ότι έχει να κάνει με την απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας για την ένταξη των έργων των Δήμων σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.