Συνεχίζονται οι εργασίες του 12ου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου

12.38

Οι Εργασίες του 12ου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, με κεντρικό θεματικό άξονα τις «μετακινήσεις», συνεχίζονται, με μεγάλη επιτυχία, όπως φαίνεται από το πλήθος του ενδιαφερόμενου κοινού που παρακολουθεί με αμείωτο ενδιαφέρον τις συνεδρίες στα τρία καθιερωμένα τμήματά του (προϊστορική-αρχαία ελληνική, βυζαντινή-μεσαιωνική, νεότερη ιστορία).
Σήμερα, όπως και χθες, χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και οι επτά συνεδριακές αίθουσες: δύο για τις εργασίες που αφορούν στην κρητική αρχαιότητα (στους προϊστορικούς και κλασικούς χρόνους), δύο για τους μέσους χρόνους (Βυζάντιο και ενετοκρατία), μία για τους νεότερους χρόνους (από την πρώιμη Οθωμανική περίοδο έως τα τέλη του 20ού αι.), μία για τις αναρτημένες ανακοινώσεις, όπου σήμερα αναπτύσσονται τα posters του Β΄ και Γ΄ Τμήματος, και μία για τα εργαστήρια του Β΄ Τμήματος με έμφαση στην περίοδο της Βενετικής κυριαρχίας.
Η θεματολογία των σημερινών συνεδριών εστιάζει για το Τμήμα Α΄ στην κινητικότητα πληθυσμών, θεσμών, υλικών αγαθών και λατρευτικών πρακτικών, για το Τμήμα Β΄ στις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις από τον 11ο έως τον 17ο αι. και για το Τμήμα Γ΄ στην οικονομική πολιτική και κοινωνική ιστορία και το ζήτημα των ταυτοτήτων.
Οι αυριανές συνεδρίες περιλαμβάνουν ανακοινώσεις για την τέχνη και τα πρώιμα στάδια της κρητικής αρχαιολογίας (19ος-20ός αι.) στο Α΄ Τμήμα, για την κρητική λογοτεχνία της βενετσιάνικης περιόδου στο Β΄ Τμήμα και για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και το κρητικό γλωσσικό ιδίωμα στο Γ΄ Τμήμα.
 
Οι συνεδρίες είναι ανοικτές για τους ενδιαφερόμενους ακροατές.