Στα 2,53 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο 2014

16.43
Αθήνα
Στα 2,53 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο 9μηνο 2014.
 

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 9μηνο  Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,28 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,657 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 3,6 δισ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2,53 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,63 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,55 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 37,27 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 403 εκατ. ευρώ ή 1,1 %  έναντι του επικαιροποιημένου στόχου ΜΠΔΣ 2015-2018 .

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 33,86 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 327 εκατ. ευρώ ή 1,0% χαμηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου. Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 32,11 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 567 εκατ. ευρώ ή κατά 1,7% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 304 εκατ. ευρώ  έναντι του στόχου (2.296 εκατ. ευρώ).

Οι κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον επικαιροποιημένο στόχο του 9μήνου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014 είναι οι εξής:

  • Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 416 εκατ. ευρώ ή 7,6%.
  • Ο ΦΠΑ λοιπών κατά 145 εκατ. ευρώ ή 1,8%.
  • Οι λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 96 εκατ. ευρώ ή 26,5%.
  • Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 451 εκατ ευρώ ή 19,6%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του επικαιροποιημένου στόχου:

  • Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 479 εκατ. ευρώ ή κατά 19,9%.
  • Οι άμεσοι φόροι ειδικών κατηγοριών κατά 126 εκατ. ευρώ ή 8,6%.
  • Οι φόροι στην περιουσία κατά 368 εκατ. ευρώ ή κατά 14,4%.
  • Ο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 100 εκατ. ή 6,1%.
  • Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 72 εκατ. ευρώ ή 15,3%.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 39,56 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,77 δισ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (41,34 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35,91 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 1,96 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,24 δισ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (31,64 δισ. ευρώ), αλλά και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 247 εκατ. ευρώ και των δαπανών τόκων κατά 395 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2,7 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 7,0%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 1,85 δισ. ευρώ ή ποσοστό 5,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 483 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 37 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 68 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 3,64 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 180 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3,46 δισ. ευρώ) και κατά 882 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 3,40 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Newsroom ΔΟΛ