Σταύρος Λαμπρόπουλος δεν καταφερε να περάσει στο Voice

08.47

Τον κυρίευσε το άγχος και δεν κατάφερε να αποδώσει το κομμάτι όπως θα ήθελε δήλωσε ο Σταύρος Λαμπρόπουλος ο οποίος  δεν πέρασε στο Voice. 

…Μια καλή ερμηνεία χωρίς κάτι ιδιαίτερο, ίσως ευθύνεται και ο αγγλικός στίχος, είπαν οι coaches