Στη Σύνοδο των Περιφερειών στις Βρυξέλλες ο Σταύρος Αρναουτάκης

09.28

Στις εργασίες της Συνόδου-Ολομέλειας των Περιφερειών της Ευρώπης που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες 12,13 και 14 Οκτωβρίου 2015 θα συμμετέχει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Τα θέματα που θα απασχολήσουν, μεταξύ άλλων, τη Σύνοδο των Περιφερειών είναι:

– Μια ευφυής πολιτική συνοχής της ΕΕ

– Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και αντιπροέδρου της Επιτροπής για τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ

-Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

-Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα-ένα θεματολόγιο της ΕΕ

-Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας: απαιτείται καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο;

– Χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης