Στις κάλπες οι Μηχανολόγοι – Μηχανικοί

13.35

Στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηριού Ελλάδος Τμήμα Ανατολικής Κρήτης διεξάγονται από νωρίς το πρωί οι εκλογές των Μηχανολόγων Μηχανικών. Στις εκλογές συμμετάσχουν Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Nαυπηγοί, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων. Οι εκλογές αφορούν την ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων και άλλων οργάνων τόσο στον Πανελλήνιο, όσο και στον τοπικό σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.