Στις πρώτες θέσεις στις καινοτόμες επιχειρήσεις η Περιφέρεια Κρήτης

16.49

Φαίνεται πως τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του νησιού με το ΙΤΕ και το Πολυτεχνείο Κρήτης καθώς και το ΕΛΜΕΠΑ και το ΜΑΙΧ ως τεχνολογικά εκπαιδευτικά κέντρα δίνουν ιδέες για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. Σε επίπεδο Περιφερειών στη χώρα η Κρήτη μετά την Αττική έρχεται στις πρώτες θέσεις όπως φαίνεται και στην πλατφόρμα του Elevate Greece στην καινοτομία.

Στο μητρώο του Elevate Greece υπάρχουν επιχειρήσεις και από τα Χανιά με αντικείμενο κυρίως στην τεχνολογία για το πως θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξέλιξη των ιατρικών μηχανημάτων αλλά και στην αγροδιατροφή.

Η είσοδος στο μητρώο του Elevate Greece για την οποία έχει ορίσει κριτήρια η Γεν. Γραμ. Έρευνας &  Καινοτομίας, βοηθά μια start up επιχείρηση περισσότερα στην φερεγγυότητα της σε ότι αφορά στην εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Αν και η Ελλάδα, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, ταξινομείται ως μεσαίου επιπέδου καινοτόμα χώρα (Moderate Innovator) καθώς βρίσκεται στο 80,2% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 2014 και μετά, έχει σημειώσει μια εντυπωσιακή αύξηση, πολύ υψηλότερη από αυτό που ίσχυε για τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.