Στο 80% η λειτουργικότητα του Φράγματος Βαλσαμιώτη μετά την αποκατάσταση των διαρροών

15.08

Με 700.000 κυβικά μέτρα νερό λειτουργεί τα τελευταία χρόνια το Φράγμα Βαλσαμιώτη. Ο ΟΑΚ όπως είναι γνωστό έχει αναλάβει να χρηματοδοτήσει με 60.000 ευρώ τη μελέτη αποκατάστασης των διαρροών του φράγματος και με άλλες 16.000 για τον τεχνικό σύμβουλο της οριστικής μελέτης. Το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία του Οργανισμού για την εξέλιξη των μελετών και το ύψος της πλήρωσης του φράγματος ώστε να είναι λειτουργικό και να μην έχει διαρροές.

Έτσι μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρκετές γεωτρήσεις για να δει ο εργολάβος το που πάσχει το φράγμα ενώ αυτές τις μέρες θα προχωρήσει και στην τελική γεώτρηση την οποία θα υποδείξει ο τεχνικός σύμβουλος του έργου, σε συνεργασία με τον ΟΑΚ.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ, Άρης Παπαδογιάννης, σημείωσε ότι αν η χωρητικότητα του φράγματος φτάσει στο περίπου 80% της πληρότητας του θα είναι ευχαριστημένοι μιας και τώρα λειτουργεί στο περίπου 1/8.

Σε ότι αφορά στην αποκατάσταση του Φράγματος ο κ. Παπαδογιάννης εκτιμά ότι θα κυμανθεί περίπου στο 1.000.000€.