Στο δίκτυο πόλεων για την ανάπτυξη συμμετέχει ο Δήμος Πλατανιά

10.23

Σε μια καινοτόμα πρωτοβουλία διαδημοτικής σύμπραξης και συνεργασίας με αναπτυξιακό πρόσημο και προσανατολισμό συμμετέχει ο Δήμος Πλατανιά. Ο λόγος για το «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη» (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) το οποίο ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 με πρωτοβουλία είκοσι τριών (23) Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα – μεταξύ των οποίων και του Δήμου Πλατανιά ? και στο ΔΣ του οποίου συμμετέχει ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μαλανδράκης κατέχοντας τη θέση του Αντιπροέδρου.

Μέσα από την εν λόγω πρωτοβουλία, οι Δήμοι που συμμετέχουν ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αναπτύξουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις υπηρεσίες και τις υποδομές τους ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών, παρέχοντας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη. Για να επιτύχει τους στόχους του, το Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη αξιολογεί και εφαρμόζει μελέτες, προγράμματα και έργα, σε συνεργασία και συμπληρωματική δράση με την Κυβέρνηση, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τον Ιδιωτικό Τομέα και την Κοινωνία των Πολιτών ενώ μεταξύ των καταστατικών σκοπών του Δικτύου περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των Δήμων-μελών του και η παροχή τεχνοκρατικής υποστήριξης και τεκμηρίωσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους Ο.Τ.Α. για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πόρων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ?CITY CONNECT?

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του, το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη διοργάνωσε την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο ΔΑΪΣ στο Μαρούσι, διήμερο Συνέδριο με τίτλο «CITY CONNECT» στη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν οι βασικές προτεραιότητες του Δικτύου, βέλτιστες πρακτικές από διάφορους Δήμους της χώρας αλλά του εξωτερικού, πηγές χρηματοδότησης για τους ΟΤΑ, όπως συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, κα.
Στο συνέδριο συμμετείχε ως ομιλητής ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ο οποίος παρουσίασε στη θεματική συνεδρία «Εξοικονόμηση ενέργειας ? Πράσινος Δήμος» τις πολιτικές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ο Δήμος Πλατανιά με ειδική αναφορά στο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ), την ανάλυση και εξειδίκευση του οποίου έκανε η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Πλατανιά κ. Ολγα Μπερτσουλάκη η οποία και παρουσίασε την πρότυπη διαδικασία με την οποία καταγράφηκε ? μέσω του ΣΔΑΕ – το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου και διαμορφώθηκαν μια σειρά από προτάσεις/δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του δήμου και την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2.

Ειδικότερα, ο κ. Μαλανδράκης στην ομιλία του υποστήριξε πως οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ρόλο – κλειδί στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, αφενός γιατί ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παράγεται από τους Δήμους και αφετέρου διότι είναι ο πλησιέστερος φορέας διοίκησης των πολιτών.
Από την πλευρά της η κα. Μπερτσουλάκη, τόνισε πως με την υλοποίηση ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού, ο Δήμος Πλατανιά επιδιώκει τη μείωση της κατανάλωσης εκπομπών CO2 και με αυτό τον τρόπο τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Στοχεύει, επίσης, να διαμορφώσει υπεύθυνη στάση σχετικά με τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα δε, να επωφεληθεί από ειδικές χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση των στόχων του, καθώς τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνουν έμφαση στις δράσεις σχετικά με το περιβάλλον.