Στο νέο ΕΣΠΑ εντάχθηκε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά

13.50

Στο νέο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», εντάχθηκε το «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά», με την υπ. αρ. 6896/5-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Στ. Αρναουτάκη.
 
Το έργο το οποίο υποβλήθηκε στο ΕΣΠΑ προς χρηματοδότηση με την υπ. αρ. 14855/30-8-2016 Αίτηση του Δήμου Πλατανιά, αφορά στη δημιουργία και λειτουργία, για 3 έτη, ενός Κέντρου Κοινότητας, που  θα έχει ως στόχο την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας». Σε αυτό θα απασχοληθούν δύο άτομα, ένας κοινωνικός λειτουργός ως συντονιστής και βασικός υπεύθυνος για τη λειτουργία του και ένας Ψυχολόγος ή Κοινωνικός Λειτουργός.
 
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά, το οποίο θα εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, θα παρέχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες υπηρεσίες: υποδοχή-ενημέρωση – υποστήριξη των πολιτών, συνεργασία με υπηρεσίες και δομές, παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
 
Σύμφωνα με το Δήμαρχο Πλατανιά κ. Γ. Μαλανδράκη «η νέα κοινωνική δομή θα διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Πλατανιά με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών τους» ενώ όπως επισήμανε «αυτή θα λειτουργήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2017, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης του προβλεπόμενου προσωπικού» .
 
Ωφελούμενοι της πράξης θα είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Πλατανιά, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη.
 
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 116.640,00 €, η δε υλοποίηση αυτού εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό του Δήμου Πλατανιά για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής για τις ευάλωτες ομάδες του Δήμου.