Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ο Οδικός Άξονας Ηράκλειο – Μεσαρά, απαντά το Υπουργείο στον Λ. Αυγενάκη

10.37

Αυγενάκης: «Η αδιαφορία και η ευγενική απεραντολογία του Υπουργού στέλνουν το λογαριασμό στους Κρητικούς. Τι έχουν να πουν οι κυβερνητικοί Βουλευτές του Ηρακλείου; Ενδιαφέρει την Κυβέρνηση το έργο;»

Το ΠΔΕ θα χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσαρά και χωρίς καμία χρηματοδότηση από κοινοτικά χρήματα, αναφέρεται σε απάντηση του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων κ. Παναγιώτη Κορκολή, προς τον Βουλευτή Ηρακλείου και Τομεάρχη Υποδομών της Ν.Δ. κ. Λευτέρη Αυγενάκη.       

«Το έργο, περιλαμβάνεται στο μεγάλο έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Αγ. Βαρβάρα-Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) του κάθετου Οδικού Άξονα Ηράκλειο – Μεσαρά στο N. Ηρακλείου Κρήτης». Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός ένταξης του συνολικού έργου ανέρχεται σε 112.890.353,69 Ευρώ, ενώ ο επιμέρους προϋπολογισμός ένταξης του υποέργου του θέματος της Ερώτησης «Ολοκλήρωση της κατασκευής οδού Αγ. Βαρβάρα ? Απομαρμά, Τμήμα Αγ. Βαρβάρα-Πανασός» ανέρχεται σε 30.173.584,46 Ευρώ.»

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή, στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου: «δεδομένων των σημαντικών εμπλοκών που ανέκυψαν προηγούμενα αλλά και κατά το στάδιο της δημοπράτησης ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013. Κατά συνέπεια, και στο βαθμό που δεν δύναται να συνεχιστεί η συγχρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ 2014-2020, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια άμεσης συμβασιοποίησης και έναρξης των εργασιών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ για την ολοκλήρωση του έργου μετά την 31/12/2015.»

Σε ότι αφορά την εξέλιξη της δημοπράτησης και συμβασιοποίησης του έργου, σε έγγραφο της Διεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναφέρεται ότι «για την εταιρεία ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ A.E., που έχει αναδειχτεί μειοδότης του έργου «Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά» έχει κινηθεί η διαδικασία ανάκλησης της Δ15/645Ο/29-Ο4-2Ο14 Ενημερότητας Πτυχίου και των τροποποιητικών της (με λήξη ισχύος 25/04/2015) για την οποία διερευνάται το χρονικό διάστημα ανάκλησής της και έχει κινηθεί η διαδικασία πειθαρχικής δίωξης της εταιρείας.»

Από πλευράς του ο Μεσαρίτης Βουλευτής δήλωσε: «Δυστυχώς, ενώ το έργο είχε μπει σε τροχιά ολοκλήρωσης, βάλτωσε ξανά, με την ευγενική απεραντολογία και την αδιαφορία του αρμόδιου Υπουργού, και τον λογαριασμό καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες και συγκεκριμένα οι Κρητικοί. Οι αρμόδιοι έπρεπε να είχαν μεριμνήσει και να είχαν γίνει οι έλεγχοι που προβλέπονται πριν να είναι αργά.»