Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή στο ΚΑΜ

18.38

Οι μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις των τελευταίων ετών, από την κλιματική αλλαγή έχουν κάνει σαφές ότι η ευημερία απαιτεί μια νέα προσέγγιση. Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πλαίσιο αναφοράς για θέματα που άπτονται της οικονομίας και της κοινωνίας. Πορίσματα μελετών που αφορούν στην αρχιτεκτονική, στο περιβάλλον, τη βιωσιμότητα και τον τουρισμό παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίου με θέμα «Αρχιτεκτονική & Τουρισμός» που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΚΑΜ