Τα έργα φέρνουν κυκλοφοριακές αλλαγές

14.33

Προσοχή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
από αύριο  στο τμήμα της επαρχιακής οδού 7 «Ηράκλειο-Βούτες» (περιοχή Πανεπιστημίου Κρήτης)

 
Την Δευτέρα 10-10-2016 θα γίνει έναρξη εργασιών στα πλαίσια του έργου ‘’Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε τμήμα της επαρχ. οδού 7  ‘’ Ηράκλειο-Βούτες ‘’στην περιοχή των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης ‘’που θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις  προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου.
Για τις ανάγκες της κατασκευής και την πρόληψη ατυχημάτων προβλέπεται , αποκλεισμός της κυκλοφορίας του τμήματος της οδού  που κατασκευάζεται τμηματικά σε 1η και 2η φάση και  οι διερχόμενοι οδηγοί θα ενημερώνονται για την παράκαμψη του τμήματος αυτού μέσω της  νέας επαρχιακής οδού ‘’Ηράκλειο-Βούτες’’ που διέρχεται εξω από το ΠΕΠΑΓΝΗ  , με την βοήθεια  πληροφοριακών   πινακίδων .
Στην 1η φάση που θα διαρκέσει 5 μήνες προβλέπεται :
– Στην διασταύρωση Ηράκλειο – προς Πανεπιστήμιο  παράκαμψη της κυκλοφορίας προς Βούτες, ΙΤΕ και Πανεπιστήμιο μέσω της Λεωφόρου Παπαναστασίου που διέρχεται έξω από το ΠΕΠΑΓΝΗ και του κόμβου προς ΙΤΕ που έχει κατασκευαστεί επί της Λεωφόρου.   Η έναρξη του εργοταξιακού χώρου επί του δρόμου που οδηγεί στο Πανεπιστήμιο θα βρίσκεται στα 550 μέτρα  περίπου από την διασταύρωση αυτή όπου και θα υπάρχει προειδοποίηση αδιεξόδου, ενώ  θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων στα 550 αυτά μέτρα μόνο για την εξυπηρέτηση των κινήσεων από και προς τις ιδιοκτησίες της περιοχής . Με την κατάλληλη σήμανση έχει εξασφαλιστεί η πρόσβαση των οχημάτων  μέσω των προβλεπόμενων ελεύθερων εισόδων  προς όλες ανεξαιρέτως τις εγκατάστασεις του Πανεπιστημίου .
Στην συνέχεια θα δοθεί σε κυκλοφορία το 1ο τμήμα που είχε αρχικώς αποκλεισθεί (δηλ.απο την διασταύρωση προς Πανεπιστήμιο έως την ανατολική είσοδο του Πανεπιστημίου ) και θα γίνει εφαρμογή των ρυθμίσεων Β’ φάσης  που θα διαρκέσει 6 μήνες και σε αυτήν προβλέπεται :
-Αποκλεισμός του τμήματος από κόμβο προς ΙΤΕ εως και την δυτική είσοδο του Πανεπιστημίου και εξασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης προς και από το Πανεπιστήμιο  μέσω του τμήματος διασταύρωση Ηράκλειο –Πανεπιστήμιο  και των  προβλεπόμενων ελεύθερων εισόδων  προς όλες τις εγκατάστασεις του Ιδρύματος &
-διέλευση οχημάτων προς Βούτες και ΙΤΕ μόνο μέσω της Λεωφ. Παπαναστασίου που διέρχεται από το Πανεπιστήμιο .
Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ θα προσαρμοστούν ανάλογα με τις  ισχύουσες ρυθμίσεις .