Τα θλιβερά καιρικά ρεκόρ του 2023

16.06

Το έτος που αποχαιρετίσαμε ήταν γεμάτο θλιβερά ρεκόρ που επιβεβαιώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο την κλιματική κρίση που βιώνουμε και τις προκλήσεις που είναι μπροστά μας για τα επόμενα χρόνια. Θερμοκρασίες ρεκόρ και άλλα αξιοσημείωτα αριθμητικά μεγέθη χαρακτηρίζουν το 2023 με τις θλιβερές εξελίξεις μετά το πέρασμα του Daniel να αποτελούν το πιο αξιομνημόνευτο και θλιβερό καιρικό γεγονός.