ΒΙΝΤΕΟ-Διερεύνηση μεταστέγασης υπηρεσιών της Μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ Ρεθύμνου

10.44

Η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, απαντώντας στο γενικό αίτημα για εξοικονόμηση πόρων, αλλά και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών του αστικού ιστού της πόλης του Ρεθύμνου, σχεδιάζει άμεσα τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ Ρεθύμνου, από το κτήριο το οποίο ενοικιάζει στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου (Μοάτσου 19) σε νέες εγκαταστάσεις. 
Η μεταστέγαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, τόσο λόγω του υψηλού μηνιαίου τιμήματος ενοικίασης του υφιστάμενου κτιρίου (6.500€), όσο και εξαιτίας της παλαιότητας αυτού, καθώς και της μη ύπαρξης υποδομών πρόσβασης ΑμεΑ. 
 
Μέσω έρευνας που πραγματοποιήθηκε τόσο σε δημόσια, όσο και σε ιδιωτικά ακίνητα της πόλης του Ρεθύμνου, δεν εντοπίστηκε ακίνητο που θα μπορούσε να στεγάσει τη δομή αυτή με συμφέροντα για το Ελληνικό Δημόσιο τρόπο. 
Ως λύση διερευνάται η μεταστέγαση των υπηρεσιών της μονάδας υγείας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΦΙΑΠ Ρεθύμνου (απόσταση 1,5 Km), εξυπηρετώντας τόσο τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όσο και των ατόμων με αναπηρία του Ρεθύμνου. Με τον τρόπο αυτό, η δομή θα λειτουργήσει ως δομή για όλους τους πολίτες του Ρεθύμνου και ειδικότερα των ατόμων με αναπηρία. 
 
Σύμφωνα με την 136/11/11-5-2015 απόφαση του ΔΣ του ΓΝ Ρεθύμνου, εγκρίθηκε το αίτημα του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία «ΑΓΑΠΗ» για την προσωρινή παραχώρηση χώρων του ΚΕΦΙΑΠ, με σκοπό την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεών του, μέχρι την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων στο κτήριο όπου θα στεγαστεί ο Σύλλογος. Η διερεύνηση της δυνατότητας στέγασης των υπηρεσιών της μονάδας υγείας δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση τη δέσμευση αυτή για την προσωρινή στέγαση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου στο ΚΕΦΙΑΠ.   
 
Για τη στέγαση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της μονάδας υγείας (5 ιατροί, 1 νοσηλεύτρια, 1 ΔΕ Διοικητικού, 1 ΔΕ Χειριστών, 1 Οδοντοτεχνίτης, 1 ΥΕ Επιμελητών), χωρίς τις εργαστηριακές υποδομές (μικροβιολογικό και ακτινολογικό), οι οποίες δεν θα μεταφερθούν, θα απαιτηθεί η χρήση μικρού τμήματος της συνολικής διατιθέμενης επιφάνειας του ΚΕΦΙΑΠ. 
Η στέγαση των υπηρεσιών της μονάδας υγείας όχι μόνο θα ενισχύσει την προσφορά υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία, αλλά θα προκαλέσει την ελάχιστη επιβάρυνση μελλοντικής λειτουργίας του ΚΕΦΙΑΠ λόγω του τρόπου λειτουργίας των ιατρείων (με ραντεβού), αλλά και του αριθμού των προς λειτουργία ιατρείων, που αποτρέπει τη δημιουργία λειτουργικών προβλημάτων, λόγω μαζικής προσέλευσης πολιτών. 
Επιπλέον, η ελάχιστη αυτή κτιριακή επιβάρυνση που θα προκαλέσει η πιθανή στέγαση των υπηρεσιών της μονάδας υγείας, δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τις παραχωρήσεις χώρου στους συλλόγους, και ειδικότερα στο Σύλλογο ΑΓΑΠΗ, δεδομένου ότι με μία αναδιάταξη και καλύτερη αξιοποίηση της συνολικής επιφάνειας του κτηρίου, η συνολική αυτή δομή μπορεί να αποτελέσει ένα έμπρακτο παράδειγμα συνεργασίας και αλληλοσυμπλήρωσης υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό μεταστέγασης των υπηρεσιών της μονάδας υγείας ΠΕΔΥ Ρεθύμνου στο ΚΕΦΙΑΠ Ρεθύμνου, τα πολλαπλά οφέλη, αλλά και την ανάγκη να καταπολεμηθούν τα οποιαδήποτε στεγανά εμποδίζουν την αξιοποίηση προς όφελος των πολιτών του Ρεθύμνου μιας δομής που κατασκευάστηκε στο παρελθόν με χρήματα των πολιτών, η 7η ΥΠΕ Κρήτης έχει υποβάλει σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, προκειμένου η πιθανή μεταστέγαση της μονάδας υγείας στο ΚΕΦΙΑΠ να οριστικοποιηθεί, μετά τον επικείμενο επανασχεδιασμό του πλαισίου παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
 
Επίσης η 7η ΥΠΕ Κρήτης, σεβόμενη την αναγκαιότητα λειτουργίας όλων των δομών προς όφελος των πολιτών, με επιστολή της ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου, κ.κ. Ευγένιο, καθώς και στον Επιστημονικό Δ/ντή του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «ΑΓΑΠΗ» Κ. Δήμο Φωτόπουλο, εκφράζοντας παράλληλα τη διάθεση συνεργασίας σε οποιαδήποτε άλλη πρόταση η οποία, με μηδενικό για το δημόσιο κόστος, μπορεί να διασφαλίσει την μεταστέγαση της Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ρεθύμνου, την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και την εξυπηρέτηση των πολιτών, προκειμένου να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς κοινωνικό όφελος, αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων πόρων.