ΒΙΝΤΕΟ: Διημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού το Σαββατοκύριακο στο ΚΑΜ

14.49

Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού διοργανώνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Ένωση Γονέων και το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Χανίων, το Σαββατοκύριακο στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου.
Στο πλαίσιο της διημερίδας οι μαθητές και οι γονείς τους θα μπορούν να ενημερωθούν από 150 επαγγελματίες και επιστήμονες για τις συνθήκες απασχόλησης στα διάφορα επαγγέλματα.

Η διημερίδα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων ? Λυκείων, γονείς, νέους και κάθε ενδιαφερόμενο. Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε να ακούσουν, να ρωτήσουν, να ενημερωθούν για τις συνθήκες απασχόλησης και να πάρουν τις αποφάσεις που θεωρούν ότι τους ταιριάζουν καλύτερα ως προς την εκπαιδευτική και την επαγγελματική τους διαδρομή.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει δύο σκέλη
Στο πρώτο μέρος θα υπάρχουν πολύ σύντομες εισηγήσεις στην αίθουσα εκδηλώσεων.
Στο δεύτερο μέρος οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ατομικά από τους εκπροσώπους των φορέων.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 17.30 ? 22.00
1η Ενότητα ? Εισηγήσεις
Συντονίστρια: Μπαουράκη Αντωνία, Υπεύθυνη Κέντρου Συ?βουλευτικής & Προσανατολισ?ού Χανίων
17:30 Προσέλευση
17:45 Έναρξη Διη?ερίδας
? Χαιρετισ?οί: Κοτσάκη Α?αλία, Πρόεδρος ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
? Παναγιώτης Ση?ανδηράκης, Οικονο?ολόγος M.Sc., Aντιπεριφερειάρχης παιδείας Διά βίου Μάθησης & Απασχόλησης Περιφέρειας Κρήτης
? Ζερβάκης Στυλιανός, Διευθυντής Δευτεροβάθ?ιας Εκπαίδευσης Χανίων
? Σοφία Μαλανδράκη, Πρόεδρος Ένωσης Γονέων & Κηδε?όνων Δ. Χανίων
18:00 Το Πολυτεχνείο Κρήτης ? Βασιλική Πάγγειου, Προϊστα?ένη Γραφείου Διασύνδεσης
18:10 Γιατί να σπουδάσω στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυ?α Κρήτης
Ιωάννης Βαρδιά?πασης, Αναπληρωτής Δ/ντης Σχολής Εφαρ?οσ?ένων Επιστη?ών ΤΕΙ Κρήτης
18:20 Κατευθύνσεις Πολυτεχνικών Σχολών ? Στρογγυλός Ιωάννης, Πρόεδρος ΤΕΕ Τ?ή?ατος Δ. Κρήτης
18:30 Σπουδές σε τεχνικά επαγγέλ?ατα ? Οι πτυχιούχοι ?ηχανικοί των ΤΕΙ & διέξοδοι
Πλοκα?άκης Γεώργιος, Πρόεδρος ΕΕΤΕΜ, Νο?αρχιακό Τ?ή?α Χανίων
18.40 Τα νέα επαγγέλ?ατα του 21ου αιώνα: Σύγχρονες εξελίξεις, έρευνα & καινοτο?ία, κύρια πεδία γνώσης, κύριες δεξιότητες
Γεώργιος Νεοφώτιστος, Τ?ή?α Φυσικής Πανεπιστη?ίου Κρήτης, Κέντρο Κβαντικής Πολυπλοκότητας &
Νανοτεχνολογίας
18.50 Νέες Τεχνολογίες & αγορά εργασίας. Το γρήγορο ψάρι τρώει το αργό.
Ατσαλάκης Γιώργος, Επίκουρος καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
19:00 ?Γιατροί είναι αυτοί που δίνουν φάρ?ακα για τα οποία ξέρουν λίγα, για να γιατρέψουν αρρώστιες για τις οποίες ξέρουν λιγότερα, σε ασθενείς για τους οποίους δεν ξέρουν τίποτε? Βολταιρος
Ιατροι, Οδοντιατροι, Φαρ?ακοποιοι
Αντώνιος Γ. Κρασουδάκης, Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Χανίων
19:10 Το ναυτικό επάγγελ?α & οι ευκαιρίες στην κρίση
Τσαλαπάκης Ιωάννης, Πλοίαρχος Α΄, Καθηγητής ΑΕΝ Κρήτης
19:20 2η Ενότητα Ρωτώ και Μαθαίνω*
22.00 Λήξη διη?ερίδας
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου ? 10.00 ? 14.30
1η Ενότητα ? Εισηγήσεις
Συντονιστής: Θυ?άκης Αντώνης, ?έλος Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων & Κηδε?όνων Δ. Χανίων
10:00 Προσέλευση
10:15 Το Πανεπιστή?ιο Κρήτης
Κανακάκη Δέσποινα, Αρ?όδια Συ?βουλευτικής Σταδιοδρο?ίας Γραφείου Διασύνδεσης
10:25 Το νέο εξεταστικό σύστη?α στο ΓΕΛ και η εισαγωγή στην Τριτοβάθ?ια εκπαίδευση.
Οι αλλαγές στο Μηχανογραφικό και ο νέος τρόπος υπολογισ?ού των ?ορίων
Μπαουράκη Αντωνία, Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ Χανίων
10:35 Οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ του Ν. Χανίων. Γνωρίζοντας την τεχνική εκπαίδευση του νο?ού ?ας ? Τρίκα Μαρία, Καθηγήτρια του Ε.Κ. Χανίων
10:45 Γίνε παιδί ?ου «Γιατρός ή Δικηγόρος»
Μπατάκη Στέλλα ? Φρογουδάκη Ελευθερία ? Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων
10:55 Επαγγέλ?ατα για τη Γεωργία, το Περιβάλλον και τα Τρόφι?α ? Ρούσσου Δέσποινα, Μέλος ΓΕΩΤΕΕ
11:05 Επιχειρη?ατικότητα εν ?έσω κρίσης ? Μαργαρώνης Ιωάννης, Πρόεδρος Ε?ποροβιοτεχνικού
Επι?ελητηρίου Χανίων
11:15 Ση?ασία δεν έχει το τι, αλλά το γιατί Τσιτσιρίδη Ελπίδα, Μέλος Οικονο?ικού Επι?ελητηρίου
11:25 Σταδιοδρο?ία Στελεχών του Πολε?ικού Ναυτικού Πλοίαρχος (Μ) Α. Καρακάσης ΠΝ
11:30 Σταδιοδρο?ία Στελεχών της Πολε?ικής Αεροπορίας ? Αντισ?ήναρχος Ιπτά?ενος Χατζηδη?ητρίου Μιχαήλ
11:35 Σταδιοδρο?ία Στελεχών Στρατού Ξηράς ? Υπολοχαγός Παπαδερός Δη?ήτρης
11:40 Γιατί να επιλέξω την Αστυνο?ία ? Λογαρίδου Σοφία, Υπαστυνό?ος Α, Εκπρόσωπος
Δ/νσης Αστυνο?ίας Χανίων
11:45 Η Σταδιοδρο?ία στο Πυροσβεστικό Σώ?α ? Μαρία Ευτυχιάκου, Επιπυραγός Msc in Protection Management
11:50 2η Ενότητα Ρωτώ και Μαθαίνω*
14:30 Λήξη Διη?ερίδας
Πάνω από 100 επαγγελ?ατίες προσφέρονται εθελοντικά και θα είναι στην διάθεσή σας για 3 ώρες και τις δύο ?έρες για να δώσουν πληροφορίες και να λύσουν οποιαδήποτε απορία σας
* Στην ενότητα Ρωτώ και Μαθαίνω οι συ??ετέχοντες ?αθητές, γονείς και κάθε ενδιαφερό?ενος θα έχει τη δυνατότητα να συνο?ιλήσει ατο?ικά και να απευθύνει ερωτήσεις σε εκπροσώπους εκπαιδευτικών και επαγγελ?ατικών φορέων. Τα τραπέζια των φορέων θα βρίσκονται σε όλους τους ορόφους του ΚΑΜ.