ΒΙΝΤΕΟ: Πανεπιστήμιο Κρητης και ΟΚΑΝΑ ενώνουν δυνάμεις για την πρόληψη των εξαρτήσεων

15.29

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στις «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» και ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) διοργάνωσαν ημερίδα «Σύγχρονες παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις: H πρόκληση της συνεργασίας», η οποία πραγματοποιηθηκε το Σάββατο 28 Μαΐου στην αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» – Ωδείο, στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου.

https://www.youtube.com/watch?v=GoVSvhUUO_4

Οι εξαρτήσεις είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα με ποικίλες ψυχολογικές, κοινωνικές και ιατρικές πτυχές. Αποτελεί αναμφίβολα μια κοινωνική πρόκληση που τείνει να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Δεν αφορά μόνο τα άτομα πού κάνουν κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών αλλά και την οικογένειά τους, τους εργασιακούς/εκπαιδευτικούς χώρους αλλά και ολόκληρη την κοινότητα και κοινωνία μας. Για την αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων που συσχετίζονται με τις εξαρτήσεις έχουν δημιουργηθεί υπηρεσίες και προγράμματα παρέμβασης σε πολλές περιοχές της χώρας. Η ραγδαία εξάπλωση του φαινόμενου απαιτεί την άρτια μεταπτυχιακή εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ψυχολόγων, ιατρών, κοινωνιολόγων και κοινωνικών λειτουργών για την στελέχωση των υπαρχόντων υπηρεσιών αλλά και για την καλύτερη επιστημονική μελέτη και σε βάθος κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κατάχρηση ουσιών.

Παράλληλα, είναι διαπιστωμένη η ανάγκη για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους επιστήμονες που στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν δομές και φορείς που ασχολούνται με την πρόληψη και θεραπεία των εξαρτήσεων. Παρόλα αυτά, κατά την παρούσα χρονική περίοδο δεν υφίσταται οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο συγκεκριμένο πεδίο στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το εν λόγω  Πρόγραμμα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και στοχεύει να παρέχει την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται για την επαρκή επαγγελματική- επιστημονική ενασχόληση με το χώρο των εξαρτήσεων μέσα από ένα πλουραλιστικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο ένα συμπαγές θεωρητικό υπόβαθρο, όσο και ευκαιρίες για την πρακτική εξοικείωση των συμμετεχόντων με την πρόληψη και παρέμβαση.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν να παρουσιαστεί στο κοινό του Ρεθύμνου και σε κάθε ενδιαφερόμενο το νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις». Στην ημερίδα υπογράφη σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) που αφορά σε συνεργασία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.