Θα κλάψουν οι αγρότες το 2023 όταν δουν την επιδότηση – Τι θα γίνει με το πρασίνισμα

17.11

Τον αποκλεισµό όλων των αγροτεµαχίων και εκτροφών που λαµβάνουν ενίσχυση Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας από τις πληρωµές του νέου πρασινίσµατος και των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων, προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο της ελληνικής ΚΑΠ.

Δηλαδή ην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, το πρασίνισµα το λάµβαναν κανονικά όσοι είχαν δικαιώµατα ανεξαρτήτως αν είχαν ενταχθεί σε πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Από του χρόνου λοιπόν, και σε συνδυασµό µε τη µείωση στα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης (οριζόντιο 22% από το 2023), οι δικαιούχοι του πριµ Βιολογικών θα δουν σηµαντικά µειωµένες τις άμεσες ενισχύσεις τους.

Ο αντιπρόεδρος της Αγροδιατροφικής σύμπραξης Κρήτης Μιχάλης Καμπιτάκης εξηγεί με παραδείγματα πόσο η Νέα ΚΑΠ 2023 – 2027 θα μειώσει την επιδότηση.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά με τα πριμ του πρασινίσματος η Κρήτη είναι ριγμένη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα τη νέα προγραμματική περίοδο με τους αγροτοσυνδικαλιστές να ζητούν από το Κράτος να καλύψει το κενό αφού οι συζητήσεις στην Ευρώπη του προηγούμενου διαστήματος έπεσαν στο κενό.