Τι δείχνουν τα στοιχεία Παγκρήτιας Δημοσκόπησης για τις ανησυχίες των Κρητικών

09.18

Η ανεργία (28,9%) ακολουθούμενη από την οικονομία (21,2%), αποτελούν τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους οι Κρητικοί παρουσιάζονται σήμερα ιδιαίτερα απαισιόδοξοι και ανήσυχοι.
 

Στοιχεία που αποτυπώνονται στην Παγκρήτια δημοσκόπηση που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του Γιώργου.I.Ματαλλιωτάκη, Διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων και του Κων/νου Ζοπουνίδη Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Audencia  Business School. Γεγονός που αντικατοπτρίζει τις γενικότερες ανησυχίες των πολιτών σχετικά με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση και την αβεβαιότητα στον τομέα της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Δεν έλειψαν και εκείνοι που ανέφεραν ότι τους προβληματίζουν οι ελλείψεις σε έργα υποδομής (14,8%), οι κοινωνικές υποδομές (8,7%), η υγεία (7,7%) και η παραβατικότητα-εγκληματικότητα (6,4%).
 
 
Στη δημοσκόπηση αυτή εξετάστηκε η άποψη των πολιτών για την κατάσταση της οικονομίας της χώρας και την οικονομική κρίση, η οποία καταγράφεται ύστερα από τα γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας (2008-2018), της κρίσης της διεθνούς αγοράς, των τραπεζών, της αρνητικής ανάπτυξης, και της συνεχούς προβολής της κακής κατάστασης της οικονομίας της χώρας και του δημόσιου ελλείμματος.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται από την ανάλυση των δεδομένων, οι Κρητικοί εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη φορολογία, αφού ένα μεγάλο ποσοστό ύψους 71,8% δηλώνουν αρνητική διάθεση να πληρώσουν περισσότερους φόρους για την ενίσχυση των αδυνάμων, της οικονομίας και την αντιμετώπιση της κρίσης, εν αντιθέσει με το 22,5% των πολιτών που δηλώνει πρόθυμο να πληρώσει κι άλλους φόρους με σκοπό την ενίσχυση της οικονομίας.

Σε ερώτηση σχετικά με τις εργασιακές κατηγορίες-κλάδους και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι πολίτες υποστήριξαν ότι οι άνεργοι έχουν υποστεί περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία τις συνέπειες της κρίσης, ενώ ταυτόχρονα κατέδειξαν τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τους ελεύθερους επαγγελματίες ως τους κλάδους που έχουν πληγεί από την κρίση  σε ποσοστό ύψους 25,3% και 25% αντίστοιχα. Ακολουθούν οι επιχειρηματίες σε ποσοστό 5,9%, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι το 4,5% των ερωτηθέντων υποστήριξαν ότι η κρίση άγγιξε περισσότερο τους δημοσίους υπαλλήλους.

Η παρούσα δημοσκόπηση εξέτασε τη γνώμη των πολιτών για τον τρόπο που η κρίση πιθανόν να έχει επηρεάσει την εργασία τους ή κάποιου κοντινού τους προσώπου και οι απαντήσεις των πολιτών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ποσοστό  5,6 % δήλωσαν ότι η εργασία τους δεν έχει υποστεί καμία επιρροή λόγω της οικονομικής κρίσης, το 59,5 % ότι υπήρξε περικοπή μισθού, το 13 % ότι υπήρξε αναγκαστική ημιαπασχόληση, τέλος το 16,2 % του δείγματος δήλωσε ότι έχει πέσει θύμα απόλυσης.

Όσον αφορά στις προβλέψεις των πολιτών για την οικονομία το νέο έτος, το 37,8% πιστεύει πως αυτή θα είναι στάσιμη και το 36,4% πως θα συρρικνωθεί. Αντίθετη άποψη έχει το 11,9% που δηλώνουν πως η ελληνική οικονομία το νέο έτος θα παρουσιάσει ανάπτυξη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σε ερώτηση, αν από την πολιτεία ασκείται συγκεκριμένη πολιτική για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, η γνώμη των πολιτών της Κρήτης  έχει αρνητικό ισοζύγιο. Οι πολίτες σε ποσοστό 57,8% πιστεύουν ότι η πολιτεία δεν ασκεί συγκεκριμένη πολιτική για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Αντίθετη άποψη εξέφρασε το 32% του δείγματος.

Αρκετά συγκρατημένοι και επιφυλακτικοί πάντως παρουσιάζονται οι Κρητικοί σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση για την οικονομική τους κατάσταση υποστηρίζοντας σε ποσοστό 44,6% ότι θα είναι περίπου ίδια μετά από ένα χρόνο,  44,9% χειρότερη και 4,9% καλύτερη για το επόμενο έτος.

Ο δρόμος της ανάκαμψης πάντως φαίνεται αρκετά μακρύς σύμφωνα με τη γνώμη των πολιτών. Το 31,7% του δείγματος πιστεύει πως η κρίση θα διαρκέσει πάνω από δέκα χρόνια, το 9,2 ότι έχουμε ακόμα δέκα χρόνια κρίσης. Το 19% υποστηρίζει πως η κρίση στην Ελλάδα θα έχει διάρκεια 5 έως 10 χρόνια, το 12% των ερωτηθέντων παρουσιάζεται πιο αισιόδοξο υποστηρίζοντας ότι η οικονομική κρίση θα έχει διάρκεια 5 έτη, ενώ το 13,7% εκφράζει μεγάλη αισιοδοξία ότι η κρίση τελειώνει την επόμενη τριετία.
 
 
Η έρευνα επεκτάθηκε και στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ενός νέου οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης όπου και ζητήθηκε από τους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους. Στην ερώτηση αυτή οι πολίτες διατύπωσαν την άποψη (37,3%) ότι ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης θα πρέπει σε γενικές γραμμές να περιλαμβάνει περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις και ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, ενώ μόλις το 4,2% τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης του δημοσίου τομέα. Σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι το 32,7% των πολιτών πιστεύει ότι ο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η κρίση και να επιτευχθεί η ανάπτυξη είναι να δοθεί προτεραιότητα στη δίκαιη κατανομή του πλούτου και την ισότητα. Επίσης το 15,1% υποστήριξε ότι είναι απαραίτητη η προσαρμογή του κράτους σύμφωνα με τις δυνατότητες της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας.

Τέλος όσον αφορά στην αίσθηση της κοινής γνώμης απέναντι στις κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών των πολιτών και των επιχειρήσεων,  οι πολίτες δηλώσαν σε ποσοστό 54,3% ότι οποιαδήποτε πράξη θα έπρεπε να γίνεται έπειτα από προειδοποίηση και εκδίκαση. Το 36,2% του δείγματος απάντησε ότι οι κατασχέσεις τραπεζικών είναι παράνομες και αντισυνταγματικές, ενώ μόλις ένας στους δέκα πολίτες υποστηρίζουν ότι οι κατασχέσεις λογαριασμών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και ενισχύουν την οικονομία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

-Η έρευνα διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του διδάκτορα της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Ανάλυση Δεδομένων,  Γιώργου.I.Ματαλλιωτάκη και του καθηγητή Κων/νου Ζοπουνίδη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης.

-Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε από τον Ματαλλιωτάκη Γεώργιο Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης.

-Η σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε από τον διδάκτορα Γ.I.Ματαλλιωτάκη.

-Η Παγκρήτια αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 7-12 Ιουνίου του 2018.

-Μέθοδος: Το δείγμα ήταν τυχαίο, στρωματοποιημένο και αντιπροσωπευτικό του σχετικού πληθυσμού, περιελάμβανε 905 νοικοκυριά της Κρήτης και επιλέχθηκε βάσει των σχετικών αναλογιών του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής του 2011. Βασίσθηκε σε δομημένο ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκαν προσωπικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

-Ηλικίες: από 18 ετών έως 60 +