Την επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλώσιμων από τους Δήμους προωθεί ο ΕΣΔΑΚ

17.15

Υπογράφηκε η σύμβαση για την παροχή συμβουλών για την ωρίμανση των πράσινων σημείων δήμων, μελών του Ενιαίου ύψους 128.000 ευρώ.

Στα γραφεία του Ενιαίου Συνδέσμου Απορριμμάτων Κρήτης στο Ηράκλειο παρουσιάστηκε σήμερα από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ENVIROPLAN AE το αντικείμενο που υπεγράφη ανάμεσα τους με προϋπολογισμό 128.000 € στους Δημάρχους της ΠΕ Ηρακλείου. Αντικείμενο της σύμβασης αυτής θα είναι η υποστήριξη για την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή των έργων Πράσινων Σημείων σε 10 Δήμους μέλη του ΕΣΔΑΚ.

Προϋπόθεση είναι οι Δήμοι να έχουν περισσότερους από 20.000 κατοίκους ώστε να είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους δήμους η υποβολή φακέλων χρηματοδότησης σε χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση των υποδομών των Πράσινων Σημείων. Αν οι κάτοικοι είναι λιγότεροι προτείνεται η διαδημοτική συνεργασία τους μέσω των ΦΟΣΔΑ. Απώτερος στόχος, η συμβολή στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, ύφασμα και ξύλο.

Μία από τις προτάσεις είναι η δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών, όπου για παράδειγμα παλιά ξύλα, έπιπλα, ποδήλατα και άλλα, να επιδιορθώνονται και να επαναχρησιμοποιούνται ώστε να μη χρειάζεται να καταλήξουν σε κάποια χωματερή. Για να υπάρξει εξοικονόμηση σε πλαστικά μπουκαλάκια από επισκέπτες και κατοίκους προτείνεται η δημιουργία δικτύου δημόσιων βρυσών για να ξαναγεμίζονται τα μπουκαλάκια ανάλογα με τις ανάγκες, σε πλατείες και αθλητικές εγκαταστάσεις ενώ θα μπορούσαν να γίνουν και δωρεές τροφίμων αλλά και αντικειμένων που κάποιοι δε χρειάζονται πια.