Την Πέμπτη η συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων με το σύστημα “πόρτα – πόρτα”

15.30

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου, το συνεργείο της ΔΕΔΙΣΑ θα περάσει από την πόρτα κάθε σπιτιού, σύμφωνα με τις δηλώσεις ενδιαφέροντος προκειμένου να συλλέξει ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα με το σύστημα «πόρτα-πόρτα».Από τη δράση συγκεντρώνονται δεκάδες τόνοι ηλεκτρικών αποβλήτων, οι οποίοι αφού μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. αποσυναρμολογούνται, ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα προϊόντα.