Τμήματα Κολύμβησης Ενηλίκων

16.50
Υπενθυμίζουμε τη λειτουργία των τμημάτων κολύμβησης ενηλίκων, τα οποία πραγματοποιούνται στο κολυμβητήριο Χανίων Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή τις ώρες 12.00-13.00. Το κόστος μηνιαίας συμμετοχής ανέρχεται στα 20€ με εγγραφή 5€ , η πληρωμή πραγματοποιείται στα ταμεία του δήμου. 
Πληροφορίες στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων στο τηλέφωνο 2821341790 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση g-athlitismos@chania.gr
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΏΝ
 
Τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες και πολύτεκνοι έκπτωση 50%  (Για τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και έγγραφο γονικής μέριμνας για μονογονεϊκές. Για πολύτεκνους φωτοτυπία κάρτας πολυτέκνων.)
 
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  
 
Από τη μηνιαία συνδρομή στα ανωτέρω προγράμματα απαλλάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες δημοτών ή κατοίκων , καταβάλλοντας μόνο την εγγραφή 5 €:
 
•  Τρίτεκνοι με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 15.000,00€  (προσκομίζοντας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης & εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας).
 
•  Πολύτεκνοι με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 17.000,00€ (προσκομίζοντας κάρτα πολυτεκνίας & εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας). 
 
• Άνεργοι προσκομίζοντας κάρτα ανεργίας (την πρώτη φορά και κάθε επόμενο μήνα) σε ισχύ ή πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ
 
•  Φυσικά πρόσωπα με ετήσιο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, ατομικό μέχρι του ποσού των 8.000,00 € και οικογενειακό μέχρι του ποσού των 12.000,00 €. ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου με το γνήσιο της υπογραφής του ότι δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν εισπράττει εισόδημα που να ξεπερνά τα ανωτέρω χρηματικά ποσά. ασκεί επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα. 
 
• Μονογονεϊκές οικογένειες όταν το δηλωθέν εισόδημα είναι μικρότερο των 10.000,00€ (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης & εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας) 
 
• Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου ( και τέκνα αυτών) με επίδειξη   κάρτας Κοινωνικού Παντοπωλείου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 
ΔΩΡΕΑΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Ή ΕΓΓΡΑΦΗ ) 
 
• Μακροχρόνια άνεργοι προσκομίζοντας κάρτα ανεργίας (την πρώτη φορά και κάθε επόμενο μήνα) σε ισχύ ή πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
• ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΣΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΚΛΑΔΙΣΟΣ)
• ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ( ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΘΛΗΘΕΙ –ΌΧΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ).