Το 70% των καθηγητών της ΑΕΝ Κρήτης είναι ωρομίσθιοι

17.10

Μόνο 5 είναι οι μόνιμοι καθηγητές για τους μηχανικούς στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης. Το 70% του προσωπικού είναι ωρομίσθιοι με τον διευθυντή των μηχανικών να ζητά μόνιμες προσλήψεις για την αναβάθμιση των παρεχόμενων μαθημάτων προς τους σπουδαστές.

Να σημειωθεί πως ο εξοπλισμός των μαθημάτων με προσομοιωτές έχει αναβαθμιστεί καθώς κόστισε περίπου 1 δισεκατομμύριο, ώστε οι σπουδαστές να καλούνται να αντιμετωπίσουν ζημιές και προβλήματα σε πραγματικές συνθήκες βάση των σεναρίων που τους θέτουν οι καθηγητές τους.

Στην αίθουσα εκμάθησης ακόμα και ο ήχος προσομοιάζει του μηχανοστασίου των πλοίων για να συνηθίζουν τις συνθήκες εργασίας οι μηχανικοί.

Το επάγγελμα του ναυτικού είναι δύσκολο και απαιτεί πολλές θυσίες κυρίως στη στεριά ωστόσο κάθε χρόνο από την ΑΕΝ αποφοιτούν περίπου 70 έως 100 μηχανικοί και άλλες ειδικότητες.

Αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου ζητούν οι καθηγητές καθώς το νομοθετικό πλαίσιο είναι του 1974.