Το Ζαγόρι υποψήφιο για τον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

14.40
στορικός τόπος της χώρας μας με φυσικό κάλλος, σημαντικό και άριστα διατηρημένο παραδοσιακό οικισμό, το Ζαγόρι, θα αποτελέσει την επίσημη πρόταση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ένταξη, για πρώτη φορά, ενός ελληνικού Πολιτιστικού Τοπίου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, το Ζαγόρι βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια στον Ενδεικτικό Κατάλογο Πολιτιστικών Αγαθών του διεθνούς οργανισμού, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση γα την εγγραφή στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
 
«Με ιδιαίτερη χαρά το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την απόφασή του να οριστικοποιήσει την πρότασή του για την ένταξη του Ζαγορίου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO», δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τασούλας, σε σύσκεψη που έγινε στο ΥΠΠΟΑ με τη συμμετοχή της γενικής γραμματέως Λίνας Μενδώνη, καθώς και των Ευγενίας Γερούση και Σταυρούλας Φωτοπούλου και άλλων στελεχών του ΥΠΠΟΑ, του δημάρχου Ζαγορίου Βασίλη Σπύρου, εκπροσώπων τοπικών φορέων και της προέδρου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Σοφίας Στάικου.
 
Ο υπουργός ευχαρίστησε την κ. Στάικου, διότι το ΠΙΟΠ «θα είναι χορηγός, αλλά θα σταθεί και αρωγός για τη στοιχειοθέτηση της μελέτης και θα συνδράμει την επιστημονική της αρτιότητα». 
 
«Χαίρομαι που, μετά το συνέδριο για τα πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura, συνεχίζουμε την αγαστή συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, συμβάλλοντας υλικά και επιστημονικά στην κατάρτιση της πρότασης προς την UNESCO», είπε η κ. Στάικου.
 
Αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση του ΥΠΠΟΑ, ο δήμαρχος του Ζαγορίου τόνισε ότι «μια τέτοια ένταξη θα αποβεί πολύ σημαντική για την ιστορική περιοχή της Ηπείρου, που συνδυάζει φυσικό κάλλος, αρχιτεκτονική κληρονομιά και πολιτιστική παράδοση, και θα αναδειχθεί ως ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την περαιτέρω ανάπτυξή της». 
 
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΥΠΠΟΑ, κάθε υποψηφιότητα Πολιτιστικού Τοπίου για τον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO πρέπει να ανταποκρίνεται στις εξής προϋποθέσεις: Τεκμηρίωση της εξέχουσας οικουμενικής αξίας και διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας του εν λόγω πολιτιστικού αγαθού.
 
Κατάρτιση συγκριτικής ανάλυσης του αγαθού σε σχέση με παρόμοια αγαθά, εγγεγραμμένα ή μη στον Κατάλογο. Σαφής οριοθέτηση του Πολιτιστικού Τοπίου και της ζώνης προστασίας του.
 
Κατάρτιση γραπτού διαχειριστικού σχεδίου, καθώς και εγγυήσεων γα την αποτελεσματική εφαρμογή του. Καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το αγαθό. Λήψη μέτρων για την προστασία του μνημείου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
 
Όταν ένα Πολιτιστικό Τοπίο εγγραφεί στον Κατάλογο, το κράτος-μέλος οφείλει να διατηρήσει την εξέχουσα οικουμενική αξία του. Να μεριμνά για τη συντήρηση, την ανάδειξη, την προβολή και εν γένει τη διαχείριση του αγαθού κατά τρόπο που να διασφαλίζεται διαχρονικά η αυθεντικότητα και η ακεραιότητά του. 
 
Τα Πολιτιστικά Τοπία επιλέγονται λόγω της ιδιαίτερης, οικουμενικής τους σημασίας, της αντιπροσωπευτικότητάς τους όσον αφορά καθορισμένες γεωπολιτισμικές περιοχές, καθώς και λόγω της ικανότητάς τους να εκπροσωπήσουν τα ουσιαστικά και διακριτά πολιτισμικά στοιχεία τέτοιων περιοχών.
 
Η προστασία των Πολιτιστικών Τοπίων μπορεί να συμβάλει θετικά στις σύγχρονες τεχνικές αειφόρου χρήσης της γης και να διατηρήσει η ακόμα και να ενισχύσει τις φυσικές αξίες του τοπίου. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τη διατήρηση της βιολογικής πολυμορφίας.