Ντουντουλάκης: “Στηρίζουμε την αυτοτέλεια της ΔΕΔΙΣΑ”

11.16

Υπέρ της αυτοτέλειας της Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α., τάσσεται μεταξύ άλλων και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Πλατανιά Μανώλης Ντουντουλάκης, ο οποίος σε ανακοίνωση του στον Τύπο αναφέρει:

“Το τελευταίο διάστημα έχει ανακινηθεί το ζήτημα της συγχώνευσης των ΦΟΔΣΑ όπως ορίζει ο Ν. 4071/2012. Το αρμόδιο όργανο των δήμων της Κρήτης, ΠΕΔ έχει συνεδριάσει και έχει πάρει θέση σχετικά με την αναγκαιότητα τροποποίησης του ανωτέρω νόμου.
Αυτό που συζητήθηκε και αποφασίστηκε σε επίπεδο ΠΕΔ ( Περιφερειακή Ένωση Δήμων ) στην οποία συμμετέχουμε, είναι η αυτοτέλεια της ΔΕΔΙΣΑ όπως υφίσταται μέχρι σήμερα.
Αυτό γνωρίζουμε και αυτό στηρίζουμε.

Αναλυτικότερα, ειπώθηκε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η αυτοτέλεια των υφιστάμενων ΦΟ.Δ.Σ.Α. Αμαρίου, ΔΕΔΙΣΑ Χερσονήσου , Αχαρνών Αστερουσίων. Αυτό θέλουν οι πολίτες και αυτό στηρίζουμε. Παρουσία μας ποτέ δεν ειπώθηκε στην ΠΕΔ , κάτι για λειτουργική ή διοικητική αυτοτέλεια. Εάν αυτά αναφέρθηκαν γραπτώς σε κάποιο κείμενο, αυτοί που τα έγραψαν, ή λάθος έκαναν ή παραποίησαν την απόφαση.

Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της παράτασης της συνέχισης λειτουργίας για 12 μήνες και εδόθη παράταση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου στις 30/12/2015, για 5 μήνες. Αυτό που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα είναι η δημιουργία νέου κυττάρου που πιστεύουμε ότι άμεσα θα αντιμετωπιστεί μετά από τις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη στις 16/12/2015.
Εξάλλου , έχουμε και την προσωρινή λύση μέχρι να δημιουργηθεί το νέο «κύτταρο» , τα απορρίμματα να στοιβάζονται καθ? ύψος στον υπάρχοντα ΧΥΤΥ, οπότε πιστεύουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα.

Όσον αφορά το θέμα της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων της Κρήτης μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους.
Αυτοί που ονειρεύονται σήμερα και πιθανόν είναι και αυτοί που ονειρεύονταν και παλιότερα, τέτοιες καταστάσεις να τις ξεχάσουν.

Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι το κόστος διαχείρισης θα είναι πολλαπλάσιο του σημερινού.
Τέλος θεωρούμε ότι η δομή της ΔΕΔΙΣΑ και τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει στην διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα τόσο για την υπόλοιπη Κρήτη, όσο και για ολόκληρη την χώρα.

Η λύση είναι η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να διατηρηθεί η αυτοτέλεια.
Το λόγο τώρα έχουν οι βουλευτές των Χανίων.
Εμείς το θέμα θα το παρακολουθούμε , δεν πρέπει να εφησυχαστούμε για να μην έχουν τα απορρίμματα την τύχη του Αεροδρομίου Χανίων. “