Τον πήρε ο ύπνος στο τιμόνι…

13.07

Πολύ επικίνδυνο πράγμα να σε παίρνει ο ύπνος στο τιμόνι.

 

Ευτυχώς αυτός ο κουρασμένος σκύλος είχε απλά μία πτώση.