Τώρα «υπάρχει λύση» στη νέα διαδικτυακή πύλη της DUROSTICK

15.35

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ (Powered by Durostick)

Η πρώτη διαδικτυακή-διαδραστική κοινότητα με αντικείμενο που αφορά στη νέα κατασκευή, την επισκευή, τη συντήρηση, την ανακαίνιση, τη διακόσμηση, τη φροντίδα κτιρίων και οικιών, είναι γεγονός. Στόχος και σκοπός του εγχειρήματος είναι η διαμόρφωση ενημερωμένων, σωστά πληροφορημένων, εκπαιδευμένων και κυρίως ικανοποιημένων καταναλωτών. 

Η νέα διαδικτυακή πύλη της DUROSTICK που φέρει το όνομα ‘ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ’ είναι στον ‘αέρα’!

Επισκευθείτε τη ΤΩΡΑ στη διεύθυνση www.yparxeilysi.gr

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ
Έχουμε δημιουργήσει για όλους εμάς, επαγγελματίες της οικοδομής, τα καταστήματα που την εξυπηρετούν, τους ιδιώτες κατόχους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, εργολήπτες, τεχνίτες, κατόχους και ενοικιαστές κτιρίων και κατοικιών, ερασιτέχνες με δημιουργικές ανησυχίες και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, ένα χώρο συνάντησης και συνύπαρξης, μια κοινότητα, την πρώτη στο ελληνικό Internet με αυτό το αντικείμενο.
Τα μέλη και οι επισκέπτες της πύλης-κοινότητας ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ έχουν τη δυνατότητα:

  • Να πλοηγούνται στο πλούσιο περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης, να βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα που τους απασχολούν, να γνωρίζουν υλικά και εφαρμογές, να διερευνούν νέες, ενίοτε καινοτόμες, ιδέες.

  • Να αποτείνονται για πιο εξειδικευμένη βοήθεια στις Τεχνικές Υπηρεσίες της πύλης (DUROSTICK).  
  • Να αναρτούν δικό τους έργο και εφαρμογές.

  • Να αναδεικνύουν το έργο τους με κείμενα, φωτογραφίες, videos και να το μοιράζονται με όλα τα μέλη της κοινότητας ή των ομάδων στις οποίες θα έχουν επιλέξει να ανήκουν.

  • Να έχουν το δικό τους μοναδικό χώρο στην πύλη όπου θα καταγράφουν και θα αποθηκεύουν τη δραστηριότητα τους σε αυτή.

  • Να συνομιλούν στα forums της κοινότητας μεταξύ τους και με τους διαχειριστές, να ανταλλάσσουν απόψεις και προβληματισμούς, να αναζητούν τη γνώμη και την άποψη άλλων μελών, να εκφράζουν ελεύθερα τη δική τους.

  • Να αναρτούν αρθρογραφία –γενικότερου ή ειδικότερου ενδιαφέροντος- για οικοδομικά-τεχνικά θέματα.

  • Να δημιουργούν ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος όπου να ανταλλάσσουν πληροφορία, γνώση και εμπειρία, αλλά και να προσελκύουν άλλα μέλη που πιθανόν  χρήζουν της παροχής των υπηρεσιών που τα μέλη (ως επαγγελματίες) παρέχουν.

Μάθετε περισσότερα! Επισκεφθείτε μας ΤΩΡΑ!
www.yparxeilysi.gr
Powered by Durostick

Facebook: https://www.facebook.com/yparxeilysi.gr
Twitter: https://twitter.com/Yparxeilysi
Pinterest: https://gr.pinterest.com/yparxeilysi/