Βίντεο – 220 αναπληρωτές καθηγητές στην πρώτη φάση – Παραμένει το πρόβλημα καταγγέλλει η ΕΛΜΕφάση

14.56

Διακόσους είκοσι αναπληρωτές καθηγητές εξασφάλισε για φέτος στα Χανιά το Υπουργείο Παιδείας στην πρώτη φάση προσλήψεων.
Παρ’ όλ’ αυτά το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται στην κάλυψη των θέσεων από μόνιμους καθηγητές , καθώς όπως εξηγεί ο Πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Γιάννης Κυριακάκης, όσοι προσλαμβάνονται, άλλοι τόσοι συνταξιοδοτούνται.