Βίντεο – 31 Ιουλίου λήγει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής στο Κτηματολόγιο – Μετά θα επιβληθούν πρόστιμα

13.57

Την 31η Ιουλίου εκπνέει η εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τους τρεις νομούς της Κρήτης.
Σε όσους ιδιοκτήτες δηλώσουν τα ακίνητά τους, μετά από αυτήν την ημερομηνία, θα μπορούσε να τους επιβληθεί πρόστιμο από 300€ – 2000€, ανάλογα με την αξία, αλλά και διάστημα της καθυστέρησης.