Βίντεο – 7η ΥΠΕ – Πρόγραμμα ανάδειξης της σημασίας του εμβολιαστικού προγράμματος – Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

13.44

Η πρόληψη των λοιμώξεων στους ηλικιωμένους, που διαβιούν σε κοινότητες είναι πολύ σημαντική.
Η 7η ΥΠΕ εκπονεί πρόγραμμα για την ανάδειξη της σπουδαιότητας της εμβολιαστικής κάλυψης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.