Βίντεο – Airbnb – Αλλάζει το καθεστώς φορολόγησης της βραχυχρόνιας μίσθωσης – Έλλειψη σε ακίνητα

17.49

Περισσότερα από τρία ακίνητα στη βραχυχρόνια μίσθωση, θεωρούνται πλέον όχι συμπληρωματικό εισόδημα, αλλά… επιχείρηση.
Έτσι με βάση το νέο νόμο, οι ιδιοκτήτες τους θα υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις με ΦΠΑ 24%, αλλά και να προσλαμβάνουν την καθαρίστρια ως υπάλληλο, με ένσημα.
Στο μεταξύ πολλά είναι τα ακίνητα που μένουν κλειστά.