Βίντεο: Αισιόδοξα μηνύματα για την κίνηση στα εμπορικά καταστήματα

15.23

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την κίνηση στα εμπορικά καταστήματα του Ρεθύμνου τις ημέρες αυτές με δεδομένη την  άφιξη των πρώτων γκρουπ επισκεπτών από το εξωτερικό λόγω του Πάσχα των Καθολικών. Οι επιχειρηματίες προσδοκούν αύξηση των εσόδων τους παρά την οικονομική στενότητα των νοικοκυριών , ενώ το διευρυμένο ωράριο που θα ισχύσει έως το Μεγάλο Σάββατο θα βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν τις εορταστικές αγορές τους .