Βίντεο – Απέρριψε τα ασφαλιστικά του Δ. Αποκορώνου το Ειρηνοδικείο Βάμου για τη διέλευση στις πηγές Αρμένων – Ωστόσο τον ωφέλησε επιτρέποντας την απεριόριστη διέλευση

16.07

Απέρριψε το Ειρηνοδικείο του Βάμου τα ασφαλιστικά μέτρα του Δήμου Αποκορώνου, στα Χανιά, για την άρση των εμποδίων προς τις πηγές «Πλάτανος» των Αρμένων.
Στο μεταξύ όμως, παρά το ότι τα οικοδομικά υλικά, που βρίσκονταν στο δρόμο μετακινήθηκαν, η απόφαση ωφέλησε τον Δήμο, δίνοντας του το δικαίωμα ανεμπόδιστης διέλευσης, προς τις πηγές ώστε να μπορεί να αναδείξει το μνημείο.