Βίντεο:Χιλιάδες παραγωγοί εκτός επιδοτήσεων

17.04

Ξεπερνούν τους 10.000 οι παραγωγοί στην Κρήτη που μένουν εκτός επιδοτήσεων. Ουσιαστικά αφορά είτε ετεροεπαγγελματίες , είτε παραγωγούς με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ. Οι αγροτοσυνδικαλιστές εκφράζουν την απόλυτη αντίθεσή του στην τακτική αυτή καθώς με τον τρόπο αυτό  ενθαρρύνεται η εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα .