Βίντεο: Χιλιάδες τηλεμετρικά ψηφιακά υδρομέτρα σε πελάτες της ΔΕΥΑΗ

19.58

Στην εγκατάσταση χιλιάδων τηλεμετρικών ψηφιακών υδρομέτρων, σε πελάτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Άρδευσης Ηρακλείου, κυρίως – στην περιοχή της Παλιάς Πόλης – προχωρούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, οι υπηρεσίες του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, της Δ.Ε.Υ.Α.Η. και του Πολυτεχνείου Κρήτης . Στόχος όλων είναι η εξοικονόμηση υδατικών πόρων αλλά και η βελτιστοποίηση του συνολικού τρόπου λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Η. καθώς τα ψηφιακά υδρόμετρα συμβάλλουν στον εντοπισμό διαρροών .