Βίντεο – Δεν χτίζουν τα μικρά οικόπεδα εκτός σχεδίου από 9 Δεκεμβρίου – Επιστολή ΤΕΕ / ΤΔΚ προς τον Πρωθυπουργό

16.23

Το δικαίωμα προέγκρισης, για την έκδοση οικοδομικής άδειας, χάνουν τα μικρά οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως, με πρόσοψη σε δημόσιο δρόμο, μετά τις 9 Δεκεμβρίου.
Χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να μειωθεί η περιουσία τους, έως και στο 1/10, ενώ τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΚ ζητούν – με επιστολή – από τον Πρωθυπουργό, τουλάχιστον δύο χρόνια παράταση.