Βίντεο – Δουλεύουμε 6 μήνες για τους φόρους – Προστέθηκε 1 μήνας από το 2010 – 2020 – Το 2023 στο χαμηλότερο σημείο με 171 ημέρες εργασίας

15.55

Το διπλάσιο του ποσού, που απαιτείται το χρόνο, για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών, πληρώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά σε φόρους, με βάση τα στοιχεία του κέντρου φιλελεύθερων μελετών. Για να είναι οι Έλληνες εργαζόμενοι φορολογικά εντάξει θα πρέπει να καταβάλουν στο κράτος τις αποδοχές μισού χρόνου.
Στο μεταξύ, με βάση τον ΟΟΣΑ το ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών στα ανταποδοτικά στην υγεία και στην παιδεία, είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη.