Βίντεο – Έλλειψη στη γραβιέρα εξαιτίας των μειωμένων ποσοτήτων στο γάλα

14.02

Σοβαρές ελλείψεις παρατηρούνται στα Χανιά στις ποσότητες της γραβιέρας και της φέτας κυρίως, καθώς και σε όλα τα άλλα είδη τυριών.
Αυτό οφείλεται στην σοβαρή έλλειψη γάλακτος, εξαιτίας της αύξησης των τιμών στις ζωοτροφές, την ίδια στιγμή που το 30% της ποσότητας φεύγει εκτός Κρήτης, για να διατεθεί σε μεγάλες εταιρίες.