Βίντεο – Ενημερότητα στην Αρχιεπισκοπή από το Δήμο

18.41

Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποδέσμευσε η Εφορία, μετά από τις απαιτούμενες ενέργειες από το Δήμο Ηρακλείου, βάζοντας τέλος σε ένα πρόβλημα αρκετών μηνών.
Όπως τονίστηκε στη συνάντηση των εμπλεκομένων το πρωί, στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης, το νέο ποσό της οφειλής προς το Δήμο, θα καταβληθεί σε 18 6μηνες δόσεις και η Αρχιεπισκοπή θα μπορεί να εκμεταλλευτεί τα περιουσιακά της στοιχεία προς όφελος της κοινωνίας.