Βίντεο – ΕΒΕΧ – Πρόγραμμα για την προστασία παράκτιων περιοχών με ήπια ανάπτυξη

15.23

Το πρόγραμμα Cross Coastal Net, στοχεύει στην ανάπτυξη δικτύου αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, στις παράκτιες περιοχές, όπως τονίστηκε σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το πρωί, στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο στα Χανιά.
Στόχος είναι η προστασία ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών, με τουριστικό ενδιαφέρον όπως ο Μπάλος.