Βίντεο: Η αιτία για τις κενές θέσεις εργασίας

16.44

Την ώρα πού τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν από τη μία μείωση της ανεργίας από την άλλη δείχνουν και μείωση της απασχόλησης με ένα κενό μάλιστα 300.000 χιλιάδων εργαζομένων.

Το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης (4,2 εκατ. άτομα) προβληματίζει τους ειδικούς που πιστεύουν ότι η μόνη λύση είναι η εισαγωγή ξένων εργατών από τρίτες χώρες καθώς και ο επαναπατρισμός των νέων που εγκατέλειψαν τη χώρα.