Βίντεο – Η στροφή σε βιολογικές μεθόδους καθιστά πιο βιώσιμες τις ελαιοκαλλιέργειες – Απαγορευτικές οι τιμές των λιπασμάτων

16.23

Η στροφή σε πιο βιολογικές μεθόδους, θα μπορούσε να καταστήσει περισσότερο βιώσιμες τις ελαιοκαλλιέργειες. Αυτό τονίστηκε σε ημερίδα στο Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιας, καθώς όπως επισημαίνεται οι τιμές των χημικών λιπασμάτων σήμερα, είναι απαγορευτικές για τη χρήση τους.