Βίντεο – ΚΑΜ – Ημερίδα με τίτλο ΑΜΕΑ και εργασία

15.21

Ελάχιστο έως μηδενικό είναι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων πανελλαδικά να προσλάβουν άτομα με αναπηρίες.
Αυτό μεταξύ άλλων επισημάνθηκε στα Χανιά στο πλαίσιο ημερίδας παρουσίασης πλατφόρμας η οποία δίνει τη δυνατότητα για εύρεση και διατήρηση εργασίας για άτομα στο φάσμα του αυτισμού.