Βίντεο – Κινητή μονάδα στα σχολεία για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

18.17

Κινητή μονάδα με λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους, επισκέπτεται τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Χανίων, προκειμένου, να εντοπιστούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
Το πρόγραμμα υλοποιεί το ΕΛΜΕΠΑ σε συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια.