Βίντεο:Κινητή μονάδα του ΕΛΜΕΠΑ θα αξιολογεί μαθησιακές δυσκολίες μαθητών δημοτικού

16.19

Στη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης και την παροχή κατάλληλης και ηλικιακά προσαρμοσμένης μαθησιακής υποστήριξης στα ίδια τα παιδιά και τις οικογένειες τους , στοχεύει με το έργο της η κινητή μονάδα του ΕΛΜΕΠΑ για τις μαθησιακές δυσκολίες. Η δράση υλοποιείται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας και οι ενδιαφερόμενες οικογένειες μπορούν να κλείσουν  ραντεβού είτε ηλεκτρονικά είτε απευθυνόμενες στους κατά τόπους δήμους.