Βίντεο – Με τέσσερα μέτρα σκοπεύει να αντιμετωπίσει ο ΕΟΦ την έλλειψη φαρμάκων

16.22
Μέτρα σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ για την αντιμετώπιση της έλλειψης φαρμάκων, που παρατηρείται στην ελληνική αγορά.
Πρόκειται για 4 μέτρα, με τα οποία επιχειρείται να επιλυθεί το πρόβλημα σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι ελλείψεις εστιάζονται στην αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε επίπεδο δραστικής ουσίας και όχι σκευασμάτων.