Βίντεο – Μεγάλο το βάρος της ενεργειακής κρίσης για νοικοκυριά επιχειρήσεις και Δήμους

15.51

Η ενεργειακή κρίση προκαλεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις αλλά και τοπική αυτοδιοίκηση.
Τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση δεν αρκούν και οι ελπίδες όλων εναποτίθενται σε συλλογική λύση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.